TIẾNG VE Ở NGÔI CHÙA CỔ – NGUYỄN AN BÌNH

0
21
TIẾNG VE Ở NGÔI CHÙA CỔ
 
 
Có tiếng ve trên hàng cây xanh lá
Những gốc dầu cổ thụ mấy trăm năm
Khúc nhạc hè có làm em rộn rã
Trước sân chùa lòng bỗng thấy tĩnh tâm.
 
Em có gởi niềm vui cùng tia nắng
Cổ tháp cao sừng sững dáng mây trời
Bò cạp vàng hương trêu đàn bướm trắng
Lên dốc cao nhìn lá nhẹ nhàng rơi.
 
Em có theo anh tìm về Phật tích
Lâm Tì Ni hương tỏa ánh đạo trần
Cội bồ đề soi tâm kinh bỗng ngộ
Lộc Uyển xanh lời giảng  ngọt suối nguồn.
 
Hạt mưa đọng thơm lừng mùi nguyệt quế
Màu rong rêu phủ mái ngói âm dương
Ngôi chùa cổ trầm tư bao lời kệ
Dẫu thời gian trôi  năm tháng thăng trầm.
 
Có tiếng ve ngân hoài trong tâm thức
Phật đài cao soi đuốc sáng di đà
Chốn thiền môn gột bụi trần lam lũ
Chợt yêu người trong dòng chảy bao la.
 
   *Chùa Hội Khánh -Bình Dương  5/2018
NGUYỄN AN BÌNH

 

Có liên quan