TIẾNG KHÈN – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

0
31

TIẾNG KHÈN

– tặng Vũ Thị Hương Mai –

.

Nhởn nhơ

Mặc cha giục sang bản bên cho người ta bắt làm vợ

Mặc sương trắng là đà giăng ngõ

Mặc mây chiều quẩn váy lửng lơ

Mặc khèn ai bỏng rộp phồng đêm

Cứ tủm tỉm

Cứ bơi theo dòng suối

Cứ men theo hương lài

Cứ nồng nàn dựa một bờ vai…

.

Đông

Ừ, đông

Cây bàng trút lá

Vọng chuông chùa xa

Ơ này những là gió

Ơ này là những giấc mơ

Ơ này là mằn mặn tuổi thơ

Kìa! Nửa đêm chụm tay khều lửa

Kìa! Tiếng khèn réo rắt chiều mưa

Kìa!…

.

Vi vút gió…

Tiếng khèn rơi.

*

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Có liên quan