Tiếng chiều – Lê Đăng Mành

0
50

TIẾNG CHIỀU
Lê Đăng Mành
 

Mây cầm sợi khói lẻ loi

Tre hắt bóng nắng mồ côi bên đường

Ngày hấp hối níu tà dương

Chiều hiu hắt vịn vô thường thảnh thơi

 

Chợt nghe ngoài giậu mồng tơi

Dư âm người cũ réo vời vợi đau

Chợt tin chiều đệm bể dâu

Cõng vần thơ cũ nhuộm màu nước non

 

Chiều quen lối cũ qua sông

Ném về sợi nắng lòng thòng bến xưa

Bởi chiều ướp giọng đò đưa

Mà chân lữ thứ càng thưa vắng rồi

 

Vẳng nghe Mẹ gọi chơi vơi

Đọng bờ bến cũ tiễn thoi thóp chiều

Mái còn ủ khói cô liêu

Ngồi đan quạnh quẽ vo chiều cầm hơi

 

Lê Đăng Mành