NGƯỜI ẤY và TÔI – Bài xướng LCT & Tình buồn – Bài họa Thu Yến Vũ

0
171
đường xưa
Bài xướng
NGƯỜI ẤY và TÔI

Trở lại đường xưa bỗng nhói lòng
Chân trời xám xịt buổi chiều đông
Màn mưa thấm lạnh sầu tan chảy
Cảnh gió luồn sâu lệ rã dòng
Bến hẹn mây tàn trôi huyễn ảo
Quê nghèo khói nhạt trải mờ sông
Ngày tôi gác mộng tình duyên vỡ
Cũng lúc nàng mang mảnh lụa sòng ./.

LCT
03/07/2017
 
 
Bài họa
 
TÌNH BUỒN
 
Con đường kỷ niệm khắc ghi lòng
Hò hẹn bao lần giữa tiết đông
Tiếng pháo vu qui tim quặn thắt
Cổng chào hai họ lệ tuôn dòng
Sáo vui trời lạ xa miền cũ
Em lấy chồng giàu bỏ bến sông 
Chẳng nợ cùng duyên đành chấp nhận
Chuông chiều mõ sớm với nâu sòng.

Thu-Yến Vũ
 

Có liên quan