TIỆC CƯỚI SÁT BÃO NAKRI – Võ Tấn Hùng

0
21
TIỆC CƯỚI SÁT BÃO NAKRI.
Võ Tấn Hùng
 
Chiều muộn Quy Nhơn xám xịt màu,
Rộn ràng tiệc cưới thắm Trầu Cau*
Nâng ly dâu rể chào mời khách
Chạm cốc bạn bè chúc tụng nhau
Hạnh phúc tuôn tràn dâng phía trước
Bão giông sắp sửa ngập ngày sau.
Nakri vẫn đẹp duyên cầm sắt
Phố cứ lên đèn đêm xuống mau!
 
Quy Nhơn,09.11.2019
Võ Tấn Hùng