TIỄN BIỆT NHÀ THƠ VÕ THÀNH LONG – Võ Tấn Hùng

0
77
 
TIỄN BIỆT NHÀ THƠ VÕ THÀNH LONG.
 
Sài Gòn mấy bữa ở thăm chơi,
Văn nghệ An Nhơn báo nghẹn lời!
Tháng trước đạp xe vui khắp phố,
Mà nay về cõi biệt trùng khơi.
Phù sinh một kiếp luôn day dứt
Cát bụi cuộc đời khó thảnh thơi?
Đốt nén tâm hương chiều tiễn biệt
Ngàn thu đất lạnh lệ đầy vơi!
 
Sài Gòn, chiều 21.06.2018
Võ Tấn Hùng