Thương Hoài Quê Hương – Nhạc và lời : Giang Thiên Tường, Hòa âm : Quang Đạt, Trình bày : Diệu Hiền

0
42

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường Hòa âm : Quang Đạt Trình bày : Diệu Hiền