THƯƠNG BẠN PHÁ SẢN – Cao Bồi Già / Họa: Sông Thu; Nguyễn Gia Khanh; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Phan Tự Trí; Thi Lệ Trang;

0
45
 
THƯƠNG BẠN PHÁ SẢN

 

Buôn đất chia lô dễ hốt vàng

Theo người bạn phất chửa đầy năm

Ngờ đâu nay thổ phơi trơ đống

Chết dở giờ anh mắc   nợ quàng

Ngày chạy xe ôm tìm  bánh gặm

Đêm chui quán trọ ẩn thân nằm

Ngựa xe một thuở hoàng kim đấy

Chớp mắt  ai hay  … hóa kẻ hàn!

                                 CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

KHỔ VÌ HAM LÀM GIÀU

 

Cũng bởi lòng ham tích cóp vàng

Có rồi lại muốn gấp lên năm

Bụng căng đã đủ, lo phình cố

Miệng nuốt chưa xong, tiếp ngốn quàng

Tính tính toan toan, ngày mãi đứng

Suy suy nghĩ nghĩ, tối quên nằm

Gia đình, bè bạn không màng tới

Bận trí còn hơn lúc khổ hàn !

                                     Sông Thu

 

 

GIẤC MƠ DÂU NGOẠI

 

Làm dâu ngoại quốc – giấc mơ vàng

Mộng vỡ khi tình chửa trọn năm

Phận đẹp vì mong mau hoán cải

Chồng sang cứ tưởng dễ vơ quàng

Vài cô bỏ xác không hòm liệm

Mấy chị dung thân chẳng chốn nằm

Cũng bởi tin theo lời dụ ngọt

Đời ra khốn khổ ở phương Hàn(*).

                            Nguyễn Gia Khanh

(*)Hàn Quốc

 

 

NỖI LO 

(Họa  4 Vận)

 

Nhìn quanh, nhìn quẩn, thấy toàn vàng

Dẫu biết rằng mình đói suốt năm

Dạ cứ hướng về trang nghĩa địa

Lòng luôn nghĩ đến phí nhà quàn

Nay còn rối rắm trăm đường khổ

Nếu chết tìm đâu một chỗ nằm ?

Nắm đất vùi thây giờ quá đắt

Mà ta gặp lúc cực cơ hàn !

                              Thục Nguyên

 

 

HÃY MAU TỈNH NGỘ

 

Tự dưng chuốc lấy cảnh cơ hàn

Bay sạch cửa nhà tạo bấy năm

Sáng sủa đường quang không chịu bước

Tối om ngõ cụt lại đâm quàng

Lô đề cuồng đắm tiêu danh dự

Cờ bạc say mê mất chốn nằm

Mau chóng tu thân may vẫn kịp

Nhân tâm, phẩm hạnh quí hơn vàng .

                                   060816.

                            Đoàn Đình Sáng.

 

 

BƯỚC VỘI QUA ĐỜI

 

Xưa nay bỏ nghĩa bởi tham vàng

Sống vội quên đời chẳng mấy năm

Muốn nữa,nhục vinh mòn gối lết

Tìm thêm,khôn dại mỏi vai quàng

Nhà cao đón đợi trần thân ngủ

Đất rộng chờ đưa xác bụi nằm

Trút thở,vu vơ tiền mã cúng

Được chăng hối lộ quỷ sông hàn?

                           Lý Đức Quỳnh

 

 

BIẾT TA

 

Vàng lóe mời theo lãi lóe vàng

Chóng chầy hai rưỡi sẽ thành năm.

Cầm đồ vay mượn gom lơn lớn

Tìm mánh luồn chen bước quáng quàng.

Hí hửng cao mưu nhìn bạc chạy

Ung dung đắc chí vểnh râu nằm.

Tâm tham chẳng nghĩ còn duyên phận

Hám nhiệt hay đâu ngụp chốn hàn .

                                 Trần Như Tùng

 

 

HẨM THẾ 

 

Lều tranh mãi đợi trái tim vàng 

Thoáng chốc ai ngờ đã chục năm

Phải lúc còn duyên đừng kén cạnh

Để khi hết đát khỏi vơ quàng

Bây giờ quả đắng ma chờn hái

Lại nữa giường hôi quỷ ớn nằm

Duyên phận trời xe sao hẩm thế

Thoát cơn huyết não, gặp … thương  hàn!

                                 PHAN TỰ TRÍ

 

 

ĐƯỜNG QUAN ĐI

 

Ấp ủ từ lâu giấc mộng vàng

Góp gom, tích tụ đã nhiều năm

Tham tiền chẳng ngại dơ: ăn bẩn

Hám lợi không e xấu: nói quàng

Tại chức quê nhà: tìm cách gặm

Về hưu đất Mỹ: chọn nơi nằm

Một đàn con cháu đang chờ đợi

Bỏ lại giang san cảnh đói hàn.!

                                      Thy Lệ Trang