THU LẠNH – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

0
37

THU LẠNH

.

Người đã đi rồi, đi quá xa

Bỏ ta ở lại với quê nhà

Hôm nay về lại thăm làng Đá

Ngơ ngẩn chiều tà ta với ta…

.

Giếng nước còn trong, bậc đã rêu

Chênh chao chiều vọng tiếng cu gù

Tháng chín thôi mà… sao đã lạnh

Thu vàng vồi vội rải nắng hanh.

.

Ừ, trách gì đâu, chỉ nhớ thôi

Người đi thì cũng đã đi rồi

Nào ai biết được duyên mà đợi

Mây tím lưng trời, thôi, cũng thôi.

*

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

Có liên quan