NGUỘI – Thư Hoàng / HỌA: Lưu Xuân Cảnh

0
38

 

 NGUỘI 

 

Lời thật dễ sinh chuyện giận hờn
Câu đùa cũng chấp chán gì hơn
Hiểu cong ý thẳng buồn bao nỗi
Bóp nát tình ngay ngán mấy cơn
Cái lưỡi không nghênh đường trí trá
Then lòng khó nhận kiểu nhơn nhơn
Dầu rằng muốn gặp mà chia sẻ
Càng sợ gập ghềnh những bước trơn.

                                       4/11/15
                                   Thư Hoàng

 

 

                            Bài họa :

 

THẬT

 

Vì chưa hiểu rõ mới sinh hờn
Nói thật bao giờ cũng quý hơn
Dối trá mà chi người tởm lợm
Chân tình lại có kẻ hàm ơn 
Vì lời nịnh hót nghe đâu nghĩa
Bởi ý chui luồn thấy chẳng nhơn
Chớ ngại u buồn mà né tránh
Đừng cầu trọng vọng chọn đường trơn .

                                  Lưu Xuân Cảnh
                                      05.11-2015