THƠI CƠ ĐÃ ĐẾN – Vĩnh Hoàng / Họa: Hồ Hắc Hải, Hồ Trọng Trí

0
24

 

 

 

 

THƠI CƠ ĐÃ ĐẾN Ất Mùi gió chướng có vần xoay ? Quét sạch gian tham cảnh đọa đày Dân chủ , nhân quyền mong được hưởng Bất công nhũng lạm quyết ra tay Tương lai dân tộc đang vươn tới Vận nước theo dòng phải đổi thay Tiếp bước cha ông…. gương dũng cảm Thời cơ đã đợi…..biết bao ngày  ? 
                               Vĩnh Hoàng

Họa:

VỮNG TIN

 

 

Đất trời luân chuyển mãi còn xoay

Độc lập Non sông hết dọa đầy

Bọn giặc mưu mô luôn chống phá

Dân mình tỉnh táo nhớ chung tay

Đập tan kẻ địch gây chia rẽ

Kêu gọi mọi ngươi đoàn kết thay

Dẹp lũ Việt giam mưu bán nước

Dựng xây tổ Quốc vững từng ngày 

                                 Hồ Hắc Hải

 

 

 

 

 Đón thời cơ. Quy luật muôn đời -Sự mãi xoay Tự do sung sướng hoặc lưu đày Dân sinh hạnh phúc – điều nên hưởng Dân chủ dân quyền – chuyện đáng thay Đổi mới con đường – cần dấn bước Cơ trời chẳng đợi phường vô trí Vận hội quốc gia ắt có ngày ./.

                             Hồ Trọng Trí

Có liên quan