THÔI, CHIA TAY NHÉ TÌNH KHÔNG HẸN VỀ! – Ngô Nhiên Tịnh

0
54

THÔI, CHIA TAY NHÉ
TÌNH KHÔNG HẸN VỀ!                                                                         
               Ngô Nhiên Tịnh

đêm…
về chợ Thủ mây giăng @ 
nhớ 
chiều ướt áo nàng
vàng cúc
yêu!
rức rưng con mắt mĩ miều
ướt môi khoảng lặng
mớm chiều thơm hương.
Sài Gòn sông
dậy sóng hờn
xua tan tác những cánh buồm hoa sông.
chợt trời ngoe nguẩy cơn giông
thôi chia tay nhé…
tình không hẹn về!

N.Nh.T

(nửa đêm về sáng 14~11~2018)                                                                                              @Thủ Dầu Một – Bình Dương