Thơ xướng họa: Phản cảm – Thu Yến Vũ – Họa: Duy Nguyên, PL, Bửu Tùng – Thanh Huyền

0
129

Ăn mặc

Bài xướng

PHẢN CẢM
.
Chẳng biết bọn này óc ở đâu?
Đi chùa khấn vái với xin cầu
Lố lăng trang phục như con nít
Trơ trẽn áo quần tựa trẻ trâu
Chính điện chổng mông cúi mọp trán
Tam quan khoanh cánh ngẩng cao đầu
Cửa thiền nào phải khoe thân thể
Phản cảm hãy chừa chớ diễn lâu.

 

Thu-Yến Vũ

Bài Họa:

1- Họa y đề
.

Ôi trời.! Luân lý biến đi đâu ?
Ở chốn tôn nghiêm đến nguyện cầu
Gái trẻ hở hang phường đĩ điếm
Trai tân ngổ ngáo bản loài trâu
Lắm thằng hợp lối bôi xanh tóc 
Có đứa theo thời nhuộm đỏ đầu
Thần thánh xem chừng còn ngán ngâm
Mong rằng tệ nạn chẳng bao lâu

 

Duy Nguyên

 

2-NHỐ NHĂNG
 

Bây giờ Trời Phật đã đi đâu 
Để bọn nhố nhăng đến nguyện cầu 
Trước cửa tam quan bày chó ngựa
Sau lưng chánh điện lũ bò trâu 
Quần thung bó chặt khoe đùi vế 
Áo mỏng hở hang lộ ngực đầu 
Văn hóa suy đồi người xuống dốc 
Phơi bày hàng độc được bao lâu

 

PL

 

3-Như Thuyền Lạc Hướng
.

Như thuyền lạc hướng, biết về đâu?
Vật chất lòng mong thử khấn cầu
Bỏ vạt bà ba ngày gặt lúa
Treo vành nón lá buổi lùa trâu
Quê nghèo muối ngập còn chai đất
Phố lạ đời trôi vẫn cúi đầu
Nét đẹp da vàng cơn hấp hối
Đang cần thuốc chữa chớ chờ lâu

 

Bửu Tùng
8/3/2017

 

4. Sành điệu

.

Người ngợm bây giờ biết được đâu?

Thuần phong mỹ tục buổi cơ cầu

Thời trang đúng điệu khoe hàng hiệu

Sản phẩm phô bày sánh ngựa trâu

Đến chỗ tôn nghiêm nào động não

Cần chi thục nữ phải nghiêng đầu

Trời cho có được gì phơi cả

Sĩ diện thẹn thùng , mất đã lâu!Thanh Huyền