Thơ tứ tuyệt – Dung Thị Vân

0
85

Dung Thị Vân

TỨ TUYỆT 1

Khẩu họa mỹ từ –  từ gian dối
Quơ tay hứng trái đã tàn hương
Ví câu tục ngữ nghìn năm ấy
Cởi áo xiêm rồi vẫn chữ cương.

19.09.2015

 

TỨ TUYỆT 2


Hoa cứ vàng phai khâu nỗi nhớ

Chị đi núi nứt đá mòn trơ

Mưa đổ triều dâng chiều tháng chín

Sài Gòn thủy cuộn nước thành thơ.

19.09.2015


TỨ TUYỆT 3


Thiên hạ vô tình xô con chữ
Biến cả trường thi một tiếng ừ
Trăm câu tình thử mặc ngoa dại
Bách tùng kim ngọc hóa ngu si.

19.09.2015