THƠ & CÂU ĐỐI CHÚC XUÂN – Lê Quốc Thọ

0
29

 

 

 

 

“DƯƠNG XUÂN cung chúc CẢNH THÁI HÒA  RẠNG RỠ GIA ĐƯỜNG PHÚC LỘC ĐA  TRƯỜNG THỌ AN KHANG MUÔN SỰ ĐẠT  TÌNH THƠ THẮM THIẾT KHẮP GẦN XA .”  


” VUI TẾT ĐẾN , MỪNG NHIỀU ĐIỀU TOẠI NGUYỆN    ĐÓN XUÂN SANG , CHÚC MUÔN SỰ THÀNH CÔNG “.

                                            Lê Quốc Thọ

       Tường sơn , Anh sơn , Nghệ an

Chú thích : Năm Mùi , năm con dê , chữ Hán là dương .

Có liên quan