THƠ BẮC NHỊP CẦU – Phạm Thị Thúy Lan / HỌA: Thư Hoàng

0
114

THƠ BẮC NHỊP CẦU


Thơ đã kéo mình đến với nhau
Dẫu rằng xa lắm – bấy nhiêu cầu
Vượt ngàn con suối tình chan chứa
Băng vạn khúc sông nghĩa thẳm sâu
Chữ, ý gửi trao bao mộng tưởng 
Câu, từ chia sẻ mấy dòng châu
Dặm dài cách trở không ngăn bước
Ao ước đôi mình chẳng giống Ngâu

                             Phạm Thị Thúy Lan

HỌA:

 

Kết quả hình ảnh cho cầu tre

 

THỦY CHUNG

                        Thơ không đòi hỏi bạc tiền nhau

Một chút tình thân đủ sở cầu

Rót mật bên tay nguồn chẳng cạn

Vẽ hoa trước mặt nét càng sâu

Không tranh danh lợi trinh bằng tuyết

Chả kết thâm thù sáng tợ châu

Nghĩa buổi ban đầu sau trước vẹn

Đậm đà đừng lạnh hạt mưa Ngâu.

                                23/12/15

                            Thư Hoàng