THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MÂY & CHO LÃNG QUÊN ĐỜI – Trúc Thanh Tâm                            

0
34

 

THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MÂY

 

 Cầu vồng mở đường cao tốc

 Cho ta về lại cõi tiên

 Thánh thần để rồi cũng khóc

 Đời nhau bảy nổi ba chìm

 

 Sống làm sao không thiếu sót

 Bao đồng mà chẳng lo xa

 Bỏ quên một rừng trí thức

 Chôn vùi hương sắc muôn hoa

 

 Lời hứa là thứ rẻ nhất

 Đi sau giọng nói tiếng cười

 Niềm tin là thứ đắt nhất

 Khi mình đã chọn sân chơi

 

 Nếu biết đời là cõi tạm

 Tính toán hơn nhau cái đầu

 Sao cứ mơ làm thần thánh

 Đưa người vào cuộc bể dâu

 

 Vén mây nghe chiều lưu luyến

 Vườn đào hoa lá xôn xao

 Cõi tiên có người rơi lệ

 Về trần ta thấy lòng đau!

 

 

 CHO LÃNG QUÊN ĐỜI

 

( Riêng tặng bạn bè ở Nam Hoa Kỳ )

 

 Vườn em gió về lật lá

 Biết còn ai đợi mà mong

 Trái yêu không còn thương lái

 Ta đau một vết thương lòng

 

 Trăng xưa biết còn sáng cũ

 Hay chìm theo tháng năm trôi

 Nhìn về quê nhà xa lắc

 Ta đi cho lãng quên đời

 

 Còn sống là còn khốn khổ

 Vết thương chảy máu ăn năn

 Sông sâu bên bồi bên lở

 Chết chưa chắc hết lỗi lầm

 

 Thánh thần còn bị lợi dụng

 Đời bày kế quỷ chiêu ma

 Trần gian trắng đen lẫn lộn

 Ta đau trong mỗi thật thà

 

 Đường xa chiều phai nắng tắt

 Đêm nghe vọng tiếng nguyệt cầm

 Ngoài kia những tinh cầu vỡ

 Đời là những vở kịch câm !

 

 

 TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )

                                        


 

Có liên quan