“THI TƯỚNG” HUỲNH VĂN NGHỆ (Tung hoành trực khoán (*) – Xuân Lộc

0
160

"THI TƯỚNG" HUỲNH VĂN NGHỆ        
       (Tung hoành trực khoán (*)

Kết quả hình ảnh cho huỳnh văn nghê

           Huỳnh Văn Nghệ

 TỪ vùng chiến sự thế tiên phong

ĐỘ ấy binh đao quyết một lòng

MANG súng diệt thù tâm tỏa sáng

GƯƠM vung trừ ác dạ ngời trong

ĐI đầu chiến tuyến mười năm chẵn

MỞ lối khu Đ chín tháng ròng

CÕI mộng luôn nghiêng về hướng Bắc

TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG.

                                                 Xuân Lộc

(*)Câu khoán thủ được lấy từ bài “Nhớ Bắc” của "Thi tướng rừng xanh" Huỳnh Văn Nghệ.

 

 

Có liên quan