Thì Thầm Với Huế – Minh Hiển

0
68

 

MINH HIỂN

Thì Thầm Với Huế

O có dịp ghé về Thành Nội …

Thăm cố đô. ngày hội Thanh Minh ……

Ghé ngang qua núi Ngự Bình …..

Cho ta nhắn gởi tâm tình Huế yêu

O còn nhớ một chiều năm ấy ….

Cuộc chiến tàn Tôi – Ấy xa quê …

Khi nào O có dịp về …..

Huế xưa còn khắc câu thề khó phai

Nhớ da diết gió lay áo trắng ….

Dáng nử sinh Đồng Khánh tan trường ….

Giờ tôi xa biệt cố hương ….

Tìm trong kỷ niệm đôi đường thi ca

Ba mươi mấy …xuân qua xa xứ ….

Nhớ cố đô Tôn Nữ Công Tằng ..

Nhớ nhiêu chẳng biết mần răng …

Khắc câu thơ nhỏ phải chăng lắm sầu….

(Kỷ Niệm 31-7-2013)

Minh Hiển