THEO – Nguyễn Hải Thảo

0
68
NH Thảo
Nguyễn Hải Thảo
 
THEO
 
 
Theo em qua cuộc tình buồn
Dừng chân ghé trạm thương buôn, bán sầu
 
Theo em qua cuộc tình đau
Nửa khuya thức giấc nát nhàu gối chăn…
 
Theo em qua cuộc tình oan
Giải sao cho hết nghiệp từng trót gieo?
 
Theo em qua cuộc tình liều
Thấy trong hoan lạc ít nhiều đắng cay!
 
Theo em qua cuộc tình say
Bước chân nghiêng ngã, quắt quay một đời…
 
NHT
TP.HCM