Thấu – Xướng Thư Hoàng & Cảm – Họa Nguyễn Huy Khôi

0
125
XƯỚNG:
 
                    THẤU
 
Mỹ nhân chỉ đỏ một thời thôi
Vương miện rời tay, da đốm mồi.
Mấy chục xuân vùi thay sắc tóc
Bao lần lên chức đổi mầu môi.
Trái tim phụ nữ dù trông đợi
Nhưng cái chữ tình bạc quá vôi.
Con bướm say hương nào kể vị
Ngọc ngà biết lấy, sợ gì ôi.
 
                  Thư Hoàng
 
Họa :
 
                     CẢM
 
Tuổi xanh ai cũng có ngần thôi
Xuân sắc nào da chẳng nhuốm mồi.
Ngậm ngải tìm trầm,…đau khóe mắt,
Ngấm cay trong ngọt,…xót làn môi (!)
Cắn răng chát phận phôi phai má,
Nhả bã thương trầu bạc phếch vôi (!)
Lặng lẽ dâng thầm hương hữu xạ…
Rợ ràm chi chuyện "miếng trầu ôi"!
 
 
               Nguyễn Huy Khôi