THAO THỨC – BÙI HỮU PHÚC

0
87

 

 

mua

THAO THỨC
 

Con đời ngủ sạch sành sanh
Con ngươi vẫn cứ mở chành chành ra
Đưa tay hái hái những là
Trăng rơi xuống cỏ cỏ và cỏ thôi
Nghe nòng nọc thở rồi bơi
Nghe chìm xuống một giấc đời trân trân 
Nghe gió rớt cạnh dương trần
Nghe như có chút trong ngần vữa vôi
Nghe như tôi mặc xác tôi
Nghe như có một hai lời trối trăn.

Bùi Hữu Phúc  (THPT Nam Trà My– Quảng Nam)

Có liên quan