THÀNH KÍNH PHÂN ƯU – BQT datdung.com

0
72

Nhận được tin buồn:

 

Nhạc mẫu của nhà thơ CHÂU THẠCH 

vừa tạ thế tại Quảng Trị, Việt Nam. 

 

Xin thành kính thân ưu cùng anh chị Châu Thạch và tang quyến, nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi an bình.

                                                TM BQT và toàn thể CTV GTĐ datdung.com

                                                                        Kha Tiệm Ly