THÁNG NĂM VÀ NỖI NHỚ   – ngô nhiên tịnh

0
19

THÁNG NĂM VÀ NỖI NHỚ                                                                                                        ngô nhiên tịnh

Người xưa ơi!
hè lại về
nỗi nhớ lẵng lơ rơi
nắng chan mưa 
tháng năm ve râm ran mùa nhớ
vô tình chăng
trường xưa
sân phơi mình cùng hoa đỏ
lặng thinh phượng già thương tiếc ngày xưa

Người xưa ơi!
tháng năm trở về trên dấu cỏ
những mảnh hoa tim 
đỏ thắm sắc chia xa
trang lưu bút ép cành hoa bạn gửi
héo khô theo ngày tháng…ước mơ nhoà                                                                           

Người xưa ơi!
nỗi nhớ níu thời gian về lại
cổng trường xưa tìm bóng dáng thuở thơ ngây
tay vẫy 
chiều xa không về nữa
cho cánh phương xưa người ép vội sắc tàn phai!

Người xưa ơi!
mùa hạ bây giờ chỉ là nỗi nhớ nhung êm
không dành riêng cho ai 
khi tháng năm vẫn còn hoa đỏ
khi tháng sáu trời giăng mưa trong gió
chụp xuống hồn ta lưới nhớ tuổi hoa niên

Ng.Nh.T (13 tháng 5)