THÁNG NĂM – Tím Tím 

0
28

THÁNG NĂM

Tháng Năm cơn mưa đầu Hạ 
Rơi êm ngọn mía ngoài đồng 
Tiếng sấm rền trên mặt ruộng
Sai oằn ngọn lúa trổ bông

Con cò dầm mưa lượm ốc
Chân nhẹ nhàng sợ lúa đau 
Con sẻ bay đi tìm mẹ 
Cái mỏ non còn đỏ au

Tháng Năm đó mùa sen nở 
Bậu chèo xuồng con ra đầm 
Qua dòm bông hoa mới hé 
Còn Bậu dòm Qua đăm đăm

Cái áo bà ba bạc thếch 
Cái khăn rằn bay sọc rồi 
Cái ống quần vo tới gối 
Bậu dòm Qua rồi Bậu cười …

Tháng Năm dở mưa dở nắng 
Ai biết được lòng Bậu đâu 
Đôi con nước ròng nước lớn
Sông tình ai biết nông sâu?!…

Tháng Năm này tu hú gọi 
Lục bình trôi tím sông quê
Quá hai mươi mùa sen nở 
Bậu lấy chồng xa chưa về

Qua giờ tóc phai màu lắm 
Còn nhớ bông sen ngoài đầm 
Giả như bây giờ quên áo 
Liệu rằng Bậu có về không ?! …..

Tím Tím  (2/5/2019) .