Thăm trại Cây Dừa – Võ Tấn Hùng

0
183
Thăm trại Cây Dừa
VÕ TẤN HÙNG
Phú Quốc vừa ra đã xế trưa,
Ghé thăm di tích Trại Cây Dừa.
Lính canh lớp lớp không nơi thiếu,
Gai kẽm trùng trùng chẳng chỗ thưa.
Miếng khảo tàu bay đau sớm nắng,
Ngón tra chuồng cọp nhói chiều mưa..
Trần gian địa ngục nghe rùng rợn,
Bút mực ghi sao cũng khó vừa!
 
Phú Quốc, 24.06.2017

VÕ TẤN HÙNG

Có liên quan