Thạch Thảo – Chùm thơ (SỤT SÙI THANH MINH – CHẾT CHÌM RIÊNG TA)

0
21

 

 

 

 

Thạch Thảo

SỤT SÙI THANH MINH

 

Sáng Thanh Minh viếng mộ chàng
Quanh co chạm bước nghĩa trang xứ buồn.
Nghe như lòng ẩm hơi sương
Giọt thương giọt nhớ âm dương ngậm ngùi.

Dẫu tình chưa chạm bờ môi
Mà hương trầm tích dập vùi ruột đau.
Lời muốn nói cứ nghẹn ngào
Gửi theo nhang khói quyện vào gió mây.

Nhớ nhau xin níu trăng gầy
Xem như sưỡi lại những gì …đã xưa.
Ngã bóng chiều, đổ cơn mưa 
Bàn tay chưa nắm đã vừa lạnh se.

Mình ên thui thủi lối về 
Giọt rơi sùi sụt giọt thê thiết lòng .

BD ngày Thanh Minh 2015

 

     CHẾT CHÌM RIÊNG TA

 

Nụ tầm xuân rụng giêng hai

Nằm nghe lá nhớ ngón tay dậy thì.

Chiều nghiêng bóng tiễn ngày đi

Thao thức phố cũng đôi khi bạc lòng .

 

Như cây lúa cứ nghẹn đòng

Ngậm sương thủ thỉ cải ngồng phôi pha.

Vẫn vàng cho hết mùa hoa

Vẫn hương cho đến nhạt nhòa trầm hương.

 

Hẹn hò chín nhớ mười thương

Giờ chông chênh bóng – mấy phương kiếm tìm

Từng thu qua lá rụng thềm

Nghe đêm lóng ngóng chết chìm…riêng ta.

 

 

      Th.Th (Bình Dương)

Có liên quan