Tây Ninh nhìn từ trên cao – Dương Vĩnh Tuyên

0
125

IMG_1177

Tòa Thánh Tây Ninh

IMG_1176

TP. Tây Ninh

IMG_1175

TP. Tây Ninh

IMG_1174

TP. Tây Ninh

IMG_1173

TP. Tây Ninh

Có liên quan