TÂY NINH – Châu Thị Cẩm Liên

0
23

                                   

 

 

                             TÂY NINH  

 

 

Đó Tây Ninh, đây Trà Vinh

Mấy trăm cây số nên hình như … xa.

Dạo chơi núi biếc non hoa

Sao chưa lần đến chốn ngà ngọc xanh?!

Hình như chẳng phải vô tình

Tây Ninh lạ lẫm lại thành thân quen

Có cô bạn nhỏ làng bên

Cuộc vui vội bỏ về trên ấy rồi.

May mà có bạn bên trời

Để ta có cớ biết người Tây Ninh.

 

Vàng hoàng hôn, tía bình minh

Núi Bà huyền ảo sắc hình mông lung

Ai người quốc sắc thiên hương

Cuộc đời oan khuất, một chương diễm tình

Rằng nàng xinh đến là xinh

Cường hào bức hại gieo mình vực sâu.

Tiếng thơm đời mãi xanh màu

Thành tên núi biếc, vẹn câu ân tình.

 

Lạ lùng thay đất vùng biên

Cầu Quan, Trà Cú lòng riêng bồi hồi.)*(

Lò Giò, Xa Mát xa xôi

Kia hồ Dầu Tiếng nước trời mang mang

Lộc Hưng, Chàng Riệc, Trảng Bàng

Tây Ninh ơi, sẽ có lần đến thăm …

 

                                  Trà Vinh 08/02/2014

  Châu Thị Cẩm Liên  

        (1) )*( Hai địa danh trùng với địa danh ở Trà Vinh