TÁO CHẦU TRỜI – Lê Ngọc Hân

0
8

 

 

 

 

 

 TÁO CHẦU TRỜI
Hăm ba tục lệ Táo chầu trời.

Rét mướt đường xa mệt tả tơi.

Nhìn trước túi căng Tào hớn hở.

Ngó  sau  bao phổng  Đẩu cười tươi.

Tấu thưa:  Sản xuất  ” Tăng ba bốn”.

Văn cáo: Tham ô ” Giảm chín mười”.

Đây khoản phong bì mừng Thượng Đế.

Nhỏ, to đủ mặt các quan xơi.

                    12/02/2015

                  Lê Ngọc Hân

    Gmail: lengochan1949@gmail.com

Có liên quan