TẢN MẠN CÙNG SÔNG ĐỒNG NAI – NGUYỄN SÔNG TRẸM

0
10
TẢN MẠN CÙNG SÔNG ĐỒNG NAI
NGUYỄN SÔNG TRẸM
 
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về …
( Ca dao )
 
Câu ca dao mang tình sông nước
Người về có theo nhánh Đồng Nai
Dấu chân mở cõi ngàn năm trước
Còn xanh màu cánh lục bình trôi…
 
Trăm năm sông vẫn xuôi về biển
Bờ vẫn đau bên lở bên bồi
Đa Dâng* dù vẫn chưa lần đến
Mà nghe tên gọi đã quen rồi !
 
Cù lao Thạnh Hội, Cù lao Phố
Dòng sông chia mấy nhánh hiền hòa
Trăm năm còn nhắc thời Đông Phố
Cho đến ngàn sau lưu dấu xưa
 
Người về nghe dòng sông kể chuyện
Dặm dài Ponguor đến Nhà Bè
Để nghe lòng vẫn còn lưu luyến
Một vùng sông nước thắm tình quê  
 
Để nghe tình sông hòa tình đất
Thấm trong hương vị bưởi Tân Triều
Sông chở gì theo màu nước bạc
Mà tiếng “Đồng Nai” đã ngọt ngào !
 
Dòng sông ra biển chia hai ngả
Người về Đồng Nai hay về đâu ?
Về đâu cũng uống chung nguồn nước
Như đã quen nhau tự kiếp nào !
 
NGUYỄN SÔNG TRẸM
 *Đa Dâng : tên gọi dòng chính sông ĐN ở thượng nguồn