Tâm sự chiều – Bùi Nguyên Bằng

0
71

Tâm sự chiều

Lâu lắm chưa về thăm Vĩnh Long
Em còn tựa cửa đứng chờ mong
Hay là lại nhốt lòng trong nắng
Hoặc vả dỗi hờn ngọn gió đông
Ta lạc bến đời duyên nguyệt khuyết
Tình sầu lá rụng lối thu phong
Xa nhau mới biết chiều hiu quạnh
Ủ mãi thời gian vẫn chạnh lòng.

Bùi Nguyên Bằng
 

Có liên quan