TẤM ẢNH – Võ Tấn Hùng

0
16
TẤM ẢNH.
Võ Tấn Hùng
 
Chỉ nhìn tấm ảnh đớn đau thay.
Bút mực làm sao thấu nỗi này?
Khỉ mẹ máu tuôn run lẩy bẩy,
Đứa con miệng bú bám loay hoay.
Trách người vô nghĩa nên giương súng,
Giận kẻ hám tiền nỡ xuống tay?
Đành đoạn cắt chia tình mẫu tử,
Quặn từng khúc ruột lệ nhoà cay?
 
Bình Định, 29.10.2019