Trang Chủ Tác giả: Tường Vi

Tác giả: Tường Vi

Đọc sách: “CHÍN THẬP KỶ CA KHÚC TÂN NHẠC VIỆT NAM” (*)_ ...

0
ĐÂY LÀ MỘT CÔNG TRÌNH LỚN, CÓ TẦM BAO QUÁT VÀ KHÁ TOÀN DIỆN VỀ CA KHÚC TÂN NHẠC VIỆT NAM. PHẦN TƯ LIỆU PHONG PHÚ. PHẦN NHẬN ĐỊNH XÁC ĐÁNG. PHẦN TRÌNH BÀY KHÁ KHOA HỌC.

KẾT NỐI

963Người hâm mộThích