Trang Chủ Tác giả: Phan Thạch Giang

Tác giả: Phan Thạch Giang

ĐỌC “NGƯỜI Ở LẠI BÊN SÔNG”: THƠ PHAN THẠCH GIANG – Châu Thạch

0

Có ai đó nghĩ rằng dùng hình ảnh người thầy qua ông lái đò là sai trái thì bài thơ nầy chứng minh rằng không có gì đẹp hơn hình ảnh đó, hình ảnh NGƯỜI ĐƯA ĐÒ ở lại bên dòng sông bụi phấn.

KẾT NỐI

963Người hâm mộThích