Trang Chủ Tác giả: Nguyễn Hòa

Tác giả: Nguyễn Hòa

Phê bình văn học cần tương xứng với vai trò – Nguyễn Hòa

Theo Từ điển 150 thuật ngữ văn học do nhà phê bình Lại Nguyên Ân biên soạn thì phê bình văn học là “phán đoán, bình phẩm, đánh giá và giải thích tác phẩm văn học, đồng thời kèm theo việc phán đoán, bình luận, giải thích, đánh giá những hiện tượng đời sống mà tác phẩm nói tới”