Trang Chủ Tác giả: Nguyễn Duy Xuân

Tác giả: Nguyễn Duy Xuân

VIỆT NAM – TỔ QUỐC ANH HÙNG – Nguyễn Duy Xuân

0
Tôi nghe tiếng cha ông
Từ ngàn xưa vọng lại
Triệu Thị Trinh cất lời khảng khái
Cưỡi gió, đạp sóng chém cá kình ở biển Đông
Sóng Bạch Đằng lại cuộn dâng nhấn chìm tàu giặc

KẾT NỐI

963Người hâm mộThích