Trang Chủ Tác giả: LÊ NGỌC HÂN

Tác giả: LÊ NGỌC HÂN

VĨNH AN –    Lê Ngọc Hân

Kim Sơn động đẹp nhiều kì thú.

Linh Ứng chùa thiêng lắm lộc trời.

 Cảm hoài bài hát “ LƯU BÚT NGÀY XANH” – Lê Ngọc...

Thích lắm sân trường đùa bướm trắng.

Vui sao lối cổng dỡn oanh vàng.

VỀ THĂM VĨNH LỘC –   Lê Ngọc Hân

Mênh mang nắng trải tươi đồng lúa.

Chấp chới mây vờn đẹp lũng cây.

LẼ ĐỜI – Lê Ngọc Hân

Đồng trên mất hết vì cờ lận. Ruộng dưới còn đâu bởi bạc gian.

CHUYỆN VẠC CÒ – Lê Ngọc Hân

Không nhà, không cửa , không nơi tựa. Chẳng bạc, chẳng tiền, chẳng chỗ vay.

CHẲNG XÓT ĐAU – Lê Ngọc Hân

 Họ hàng sao lại không đùm bọc,    Cô bác nỡ đành ghét bỏ nhau ?

TRI KỶ NGÀY XƯA –  Lê Ngọc Hân

Ngô rang buổi sáng thường chia sẻ. Bánh đúc chiều hôm vẫn nhịn nhường…

KỶ NIỆM THỜI ÁO TRẮNG – Lê Ngọc Hân

Lúc mưa tàu chuối kheo chân đứng. Khi nắng lá sen gập gối ngồi.

TỰ HÀO – Trần Tài Hiền / HỌA: Lê Ngọc Hân

Tai bập bõm không rành tiếng nhỏ. Mắt mơ màng chẳng rõ hình xa.

TIẾC XUÂN – Trần Tài Hiền / HỌA: Lê Ngọc Hân

Ve ôm ngọn phượng buông lời oán. Cuốc rúc bờ tre cất tiếng than.