Trang Chủ Tác giả: Lệ Hoa Trần

Tác giả: Lệ Hoa Trần

Giơi thiệu chùm thơ Lệ Hoa Trần 2

Tháng mười về tôi nhắc, anh nghe Chuyện ngày xưa hai đứa .... trăng thề Anh hứa rằng ..... mười sau anh cưới Đã hứa rồi, lại nuốt cuốn trôi

Giới thiệu chùm thơ của Lệ Hoa Trần

Đêm đã về chưa? Không gian lành lạnh Quả tim hồng khao khát một tình yêu.