Trang Chủ Tác giả: Lê Giao Văn

Tác giả: Lê Giao Văn

CHÙM THƠ TẶNG BẠN THƠ (2) – LÊ GIAO VĂN

Đêm dần mòn huyền diệu
Quỳnh bật khép cánh màu
Hốt nhiên trời đất sửng
Không kịp giờ chia tay!

TÌNH THƠ 1 – Lê Giao Văn

Lỡ bước phà chiều qua Mỹ Thuận
Mắt nhìn phượng đỏ rực Cần Thơ

CHÙM THƠ TẶNG BẠN THƠ – LÊ GIAO VĂN

Tình mơ nâng cốc chúc mừng
Viễn du một trận trùng phùng sông Dinh
Một thời dầm dãi phố tình
Ngàn chai cũng cạn gởi mình vào thơ