Trang Chủ Tác giả: Hoàng Từ

Tác giả: Hoàng Từ

ĐÙA VỚI MƯA – Phương Hà / Họa: Trịnh Cơ, Thanh Hòa, Thục Nguyên,...

Mơn man dòng chảy theo chân bước

Tung tóe hạt tràn dưới gót đưa

 HÒN VỌNG PHU- Sông Thu / Họa : Lý Đức Quỳnh, Lê Viên Ngọc,...

Tầm tã mưa tuôn nhòa mắt phượng

Nhòe hoen rêu phủ nhạt môi hồng

MƯA NGÂU THÁNG BẢY – Sông Thu / Họa: Phan Tự Trí, Nguyễn Gia...

Xa cách trọn năm... đằng đẵng nhớ

Xum vầy một buổi... ngậm ngùi đau

PHIẾN ĐÁ LĂN – Phương Hà / Họa: Cao Bồi Già, Thy Lệ Trang,...

Lũ ào ào cuốn qua sườn dốc

Nước nhẹ nhàng mơn dưới suối ngầm

VU QUY- Phương Hà / Hoạ: Nguyễn Gia Khanh, Lê Đăng Mành, Nhật...

Đêm nay hợp cẩn nên chồng vợ Mai mốt chung đường trọn nợ duyên

ĐÒ NGANG – Văn Thanh / HỌA: Mạnh Trương, Phương Hà, Hoàng Từ, Như...

Áo trắng là bay trên bến cũ Bóng dài nghiêng trải xuống bờ xưa

KHẮC KHOẢI – Phương Hà  / Hoạ : Hữu Hảo, Hoàng Từ, Trịnh...

Anh ở đầu non sương lãng đãng Em nơi cuối bãi nắng ơ hờ

XUÂN MƠ! – Như Thu / Họa: Nguyễn Gia Khanh, Trần Như Tùng, Thy...

Chung lòng bạn hữu nâng ly rượu Góp sức huynh hiền ghép vận thơ

CHẠNH NHỚ… – Như Thu / Họa: Phan Tự Trí, Hữu Hảo, Lê Đăng...

Đến tiệm trà sen nôn nóng hỏi Vào hàng chả quế rụt rè thưa