Trang Chủ Tác giả: Hoàng Từ Vân

Tác giả: Hoàng Từ Vân

CÔ GIÁO DẠY LỚP TỪ XA – Hoàng Từ Vân

Gởi lại mấy bận sông Hương
Những làn điệu mô, ni, răng, rứa
Người mang lời văn thoang thoảng
Đi trên mọi nẻo dài đất nước