Trang Chủ Tác giả: Hoàng Tâm​

Tác giả: Hoàng Tâm​

TÔI Ở TRỌ ĐỜI – Hoàng Tâm

Nhà tôi, nhà không mái
Nắng vàng, lối đầy thơ
Ở trọ bên phía đời đơn sơ
Du ca khắp nẻo trời mơ dại.

CHÙM THƠ (Mời họa) – NguyênHOANG / HỌA: Hoàng Tâm​

Bởi đâu chịu phận cho chua xót? Mà lại cam phần nhận đắng cay?