Trang Chủ Tác giả: Hoàng Gia Độ; Trịnh Cơ

Tác giả: Hoàng Gia Độ; Trịnh Cơ

CẢM TẠ – Hạ Thái Trần Quốc Phiệt /HỌA: Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường, ...

Bao lần bão táp - thân chưa héo

Cả cuộc phong trần - trí vẫn tươi