Trang Chủ Tác giả: Hoài Hương; Thanh Trương

Tác giả: Hoài Hương; Thanh Trương

CŨNG ĐÀNH QUÊN – Hoài Hương / HỌA: Thanh Trương; Thục Nguyên; Sông Thu;...

Câu thơ  trân trọng, ngàn hương nhớ, Nét bút chung tình, vạn ý khơi.