Trang Chủ Tác giả: Hòa Văn

Tác giả: Hòa Văn

PHẠM PHAN HÒA (HÒA PHAN) người yêu thơ vô cùng – Hòa Văn

Nhà thơ Phạm Phan Hòa (Hòa Phan) sinh năm 1957 tại làng Bàn Lãnh xã Điện Trung thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện ở tại làng Bàn Lãnh.