Trang Chủ Tác giả: HOA TÍM BUỒN

Tác giả: HOA TÍM BUỒN

TẠ TỪ THÁNG BA – Hoa Tím Buồn

Tháng ba đi rồi, riêng mình em đứng đợi
Hoa học trò nở sớm chở mùa sang
Áo trắng ai bay, chiều cuối phố muộn màng
Môi chúm chím rộn ràng khua nhịp guốc

CON ĐƯỜNG – Chùm thơ Hoa Tím Buồn (TẠI ANH ...

Con đường giờ đã chia hai
Ai còn ngóng đợi tình ai thuở nào?
Bây giờ, dáng nhỏ gầy hao
Con đường nhuộm tím... tìm nhau… khó tìm.