Trang Chủ Tác giả: Hồ Thanh Ngân

Tác giả: Hồ Thanh Ngân

Tác giả – HỒ THANH NGÂN

Tôi ham mê đọc sách từ nhỏ , nhờ cha tôi định hướng.thời cấp hai có viết một số truyện cười đăng trên thiếu niên tiền phong, và làm thơ từ đó. Bài thơ đăng báo đầu tiên là bài “trường em “ đăng trên báo khăn quàng đỏ tháng 10 năm1994. tính ra đến nay tôi đã cầm bút hơn 20 năm