Trang Chủ Tác giả: HỒ HẮC HẢI

Tác giả: HỒ HẮC HẢI

PHỤ NỮ ANH HÙNG –  Hồ Hắc Hải

Giữ gìn sông núi chắc tay súng Anh dũng đảm đang phụ nữ ta

ĐẤT LAM HỒNG – Hồ Hắc Hải

Cháu con đùm bọc chăm rèn luyện
Kế thế đồng tâm gắng lập công

RẠNG SẮC MÀU – Hồ Hắc Hải

Công danh thành toại đang chờ đón
Hạnh phúc gia phong rạng sắc màu

QUỲNH THẠCH QUÊ TÔI – Hồ Hắc Hải

Sáu kỹ nguyên qua xây nghiệp tốt
Bấy nhiêu năm ấy dựng văn minh

NHỚ ƠN BÁC ĐỢI – Hồ Hắc Hải

Công bộc của dân luôn chiến thắng
Đảng viên mẫu mực quyết xông ra

CON MẮT – Hồ Hắc Hải

Kẻ xấu liếc qua tâm khiển trách
Người hiền vừa thấy dạ mến thương

NHỚ BÁC KIỆT- Hồ Hắc Hải

Thương dân vạch lối tâm minh triết
Yêu nước tìm đường đức trí ngời

NGUYÊN TỔ ĐƯỢC TÔN VINH – Hồ Hắc Hải

Truyền thống Tổ tiên luôn phát triển
Lưu truyền tài đức mãi thanh tao

HÀ NỘI LẠM DỤNG CHẶT CÂY – Hồ Hắc Hải / Họa: Vĩnh Hoàng

Nghiêm minh Quốc Pháp cho ra lẽ
Kỷ luật thẳng tay những bọn này

THẦN HOÀNG LÀNG TÔI – Hồ Hắc Hải

Con cháu muôn nơi xây cuộc sống
Anh em mọi chốn dựng đường đời