Trang Chủ Tác giả: Hiệp Kim Áo Tím

Tác giả: Hiệp Kim Áo Tím

  CHỚM THU – Hiệp Kim Áo Tím

Đà Lạt ơi!...chớm Thu rồi
Áo xanh thay lá bồi hồi tim ta
Lặng thầm Hạ bỏ đi xa
Ánh dương vừa ló xa xa bên đồi